“DESIGN THINKING WORKSPACE – Pracownia Szybkiego Prototypowania”

Projekt “DESIGN THINKING WORKSPACE – Pracownia Szybkiego Prototypowania” realizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w ramach działania 8.2.1. “Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas realizacji obejmuje okres od 01 października 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Beneficjenci projektu

- pracownicy firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które realizowały Voucher badawczy

- pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni UTP

- przedsiębiorstwa sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego

Głównym celem projektu jest wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii.

Pierwsza faza realizacji przewiduje przeszkolenie 20 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w obrębie metodologii Design Thinking.

Czterodniowe szkolenia dla dwóch grup 10-osobowych będą miały miejsce na terenie firm, które realizowały wcześniej projekt Vouchera badawczego (VB).

Program szkoleniowy obejmuje również 20 pracowników firm, które realizowały projekt VB. Szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw będzie miało miejsce na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Kontakt:

 

Lider Projektu:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

al. Prof. S. Kaliskiego 7

Budynek 3.2, pokój 115

www.shopa.utp.edu.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia