Projekty wspierające rozwój innowacyjności firm
12-12-2013
Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Wspieramy tu przedsiębiorców z sektora MŚP  poprzez doradztwo o charakterze proinnowacyjnym.   Realizacja projektu potrwa do  30.06.2015r.  
12-12-2013
Informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z holenderską organizacją Syntens od 1 lipca 2012 r. realizuje projekt innowacyjny:
16-12-2013
Informujemy, iz "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"Związek Pracodawców podpisali Umowę o finansowanie Projektu „Voucher badawczy”.   Projekt nawiązuje do realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (obecnie "Pracodawców Pomorza i Kujaw") w latach 2010-2013 „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”  
16-12-2013
Projekt “DESIGN THINKING WORKSPACE – Pracownia Szybkiego Prototypowania” realizowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w ramach działania 8.2.1. “Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji obejmuje okres od 01 października 2013 roku do 31 stycznia 2015 roku. Beneficjenci projektu - pracownicy firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które realizowały Voucher badawczy
12-12-2013
  Realizatorem projektu jest Izba Przemysłowo-Handlową w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.   Celem projektu jest wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 10 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych.   Projekt skierowany jest do 10 MMŚP usługowych z województwa kujawsko-pomorskiego z kluczowych branż: - teleinformatyczna - ICT - turystyczna
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia