Personel Projektu

Personel Projektu:

 

Hanna Wygocka

Dyrektor Biura

Kierownik Projektu

tel. 52 585 91 67

e-mail: wygocka@pracodawcy.info.pl

 

Kierownik projektu odpowiada za:

-nadzór finansowy i merytoryczny projektu,

-udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie,

-reprezentowanie spraw projektu w imieniu KPZPiP.

 

 

Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator projektu

tel.  52 585 91 64

kom  661 528 001

e-mail: filarecka@pracodawcy.info.pl

 

Koordynator projektu odpowiada za następujące zadania:

- rekrutacja grupy docelowej projektu,

- koordynowanie prac związanych z realizacją projektu,

- weryfikacja MŚP,

- opracowanie i nadzór  dokumentów wsparcia MŚP,

 

 

Jerzy Górzynski

Specjalista ds. organizacyjnych, rozliczeń i sprawozdawczości

 

 

Specjalista ds. organizacyjnych, rozliczeń i sprawozdawczości odpowiada za następujące zadania:

 

- obsługa administracyjna projektu,

- rekrutacja grupy docelowej projektu,

- prowadzenie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji udzielonego wsparcia w formie pomocy de minimis,

- tworzenie bazy jednostek naukowych regionu kujawsko-pomorskiego,

- realizacja działań promocyjno-informacyjnych projektu,

- przygotowywanie rozliczeń finansowych projektu i sprawozdań przedstawianych
  Instytucji Pośredniczącej

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia