Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Fizyki
Fizyka i astronomia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Fizyki

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Włodzimierz Jaskólski
56 6113310
Opis instytucji:

Wybrane kierunki badawcze:

Fizyka doświadczalna:

 • spektroskopia fazy gazowej
 • ultrazimne atomy i inżynieria stanów kwantowych
 • tomografia optyczna
 • spektroskopia i inżynieria nanostruktur półprzewodnikowych i hybrydowych
 • spektroskopia luminescencyjna układów molekularnych w roztworach
 • dynamika oddziaływań w uporządkowanych układach molekularnych
 • spektroskopia strat we wnęce
 • radiospektroskopia materiałów i nanostruktur węglowych
 • spektroskopia materiałów scyntylacyjnych, laserowych i elektroluminescencyjnych
 • wzrost, spektroskopia i własności optyczne mieszanych kryształów półprzewodnikowych
 • własności cienkich warstw półprzewodnikowych, krzemu porowatego i polimerów
 • procesy zderzeniowe elektronów z atomami
 • termoluminescencja i metody datowania
 • robotyka i systemy sterowania

Fizyka teoretyczna:

 • dynamika układów otwartych
 • modelowanie dynamika molekularna białek
 • korelacja w układach wieloelektrodowych
 • modelowanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych i węglowych
 • matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i kwantowej teorii informacji
 • autojonizujące stany rezonansowe atomów i molekuł
 • teoria procesów fotojonizacji, optyka kwantowa, optyka nieliniowa
 • teoria zderzeń atomowo - molekularnych
 • chaos klasyczny i kwantowy
 • teoria nadprzewodnictwa
 • relatywistyczna teoria układów wieloelektronowych

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia