Nowa szansa na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu-REGION OTWARTY NA INNOWACJE

Informujemy, iż w 2014r pojawi się kolejna szansa na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifowanego personelu w przedsiębiorstwie.

 

Rozpoczęła się realizacja drugiej edycji projektu-tym razem "Region otwarty na innowacje", który potrwa do 31.05.2015r.

 

Nabór ofert współpracy w projekcie rozpocznie się w I kwartale 2014r.

 

Projekt jest realizowany w ramach  Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działanie to służy zwiększeniu wykorzystania przez  przedsiębiorców potencjału jednostek naukowych. Dzięki transferowi wiedzy i wzmocnieniu powiązań między nauką i gospodarką ma wzrosnąć innowacyjność przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie?

 

Projekt skierowany jest do firm, które otrzymały dofinansowanie w ramach Projektu „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy” realizowanego przez naszą organizację.

 

Firmy uczestniczące w projekcie muszą należeć do sektora MSP i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt przewiduje udział 30 przedsiębiorstw i 30 naukowców tymczasowo zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach.

 

Okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy i wynosić nie więcej niż 150 h. Maksymalne wynagrodzenie jakie może uzyskać naukowiec zatrudniony w przedsiębiorstwie wynosi 250 zł/h.

 

 Zatrudnienie naukowca w przedsiębiorstwie ma na celu opracowanie przez niego koncepcji wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

 

Dodatkowo w ramach Projektu wprowadzona została funkcja brokera innowacji w ramach dodatkowego wsparcia. Do jego zadań należeć będzie kojarzenie przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, a efektem tych działań ma być podpisanie umowy o współpracy.

Broker we współpracy z naukowcem z uczelni, z którą przedsiębiorcą podpisze umowę o współpracy opracują dokument z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia z zakresie nowych lub udoskonalonych produktów lub procesów. W tym dokumencie naukowiec opracuje założenia techniczno-technologiczne, natomiast broker założenia ekonomiczne.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Lech Światły

Koordynator Projektu

tel. 52/ 585 91 69

kom. 661 528 009

e-mail: swiatly@pracodawcy.info.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia