InKoR- innowacja, kooperacja, region

Informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z holenderską organizacją Syntens od 1 lipca 2012 r. realizuje projekt innowacyjny:

"Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim".
 
Założenia projektu:
Projekt jest odpowiedzią na niski poziom współpracy między firmami, jak i pomiędzy firmami, a instytucjami otoczenia biznesu (IOB) w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzący do niskiej zdolności innowacyjnej regionalnych przedsiębiorstw.

W wyniku realizacji projektu na podstawie rozwiązań utworzonych przez partnera projektu organizację Syntens w ramach projektu FuturizedBusinesses zostanie stworzony, a następnie  wdrożony model współpracy stymulującej innowacyjność.
Rozpowszechnienie przez wszystkie IOB z regionu,  stworzonej w ramach projektu kompleksowej oferty, która skierowana będzie do firm o potencjale innowacyjnym, przyczynić się ma do:

a) zwiększenia zaangażowania IOB, poprzez kształtowanie warunków sprzyjających rozwijaniu współpracy proinnowacyjnej
b) podniesienia świadomości innowacyjnej wśród przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim.

Szczegółowe informacje o projekcie InKoR znajdują się na stronie inkor.tarr.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia