I konkurs w ramach Projektu VOUCHER BADAWCZY ogłoszony!

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" ogłoszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 1.

 
W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :
- Voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową,
- Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową.

Maksymalna wielkość wsparcia:
- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową wynosi 40 000 złotych,
- w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową wynosi 80 000 złotych.

Intensywność wsparcia może wynosić:
- w ramach Vouchera indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową do 100% kosztów kwalifikowanych,
- w ramach Vouchera indywidualnego na kontynuację współpracy z jednostką naukową do 80% kosztów kwalifikowanych.

Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 złotych.

Ogłoszenie o naborze

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 –2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia