Aktualności

09-01-2014
racodawcy Pomorza i Kujaw ogłaszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 2.   Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie...
12-12-2013
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" ogłoszają nabór Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Voucher badawczy" w Konkursie nr 1.  W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia :-...
02-12-2013
Program Ramowy „Horyzont 2020” to największy program finansowania badań i innowacji w UE. "Program ten to blisko 79 mld euro na badania, w tym też na te, które kończą się wprowadzeniem produktu na...
22-11-2013
Informujemy, iż w 2014r pojawi się kolejna szansa na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifowanego personelu w przedsiębiorstwie.   Rozpoczęła się realizacja drugiej edycji projektu-tym razem "...
22-11-2013
Informujemy, iz "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"Związek Pracodawców podpisali Umowę o finansowanie Projektu „Voucher badawczy”.   Projekt nawiązuje do realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Związek...
22-11-2013
Pracodawcy Pomorza i Kujaw uczestniczą w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Wspieramy tu przedsiębiorców z sektora MŚP...
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia